ÅRSMØTE onsdag 11 mars kl 19:00

ÅRSMØTE onsdag 11 mars kl 19:00

Saker som skal tas opp er godkjenning av organisasjonsplan og ny lov norm. Årsmeldinger mm. Valg. Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende innen 18 feb. Saksdokumenter blir tilgjengelig på vår hjemmeside en uke før årsmøte. etter årsmøte blir det...

Fra 01.01.20 Har Styret vedtatt å øker treningsavgiftene

Fotball  kr 600 Håndball  kr 600 Treningsrom  kr 800 Allidrett, Ski, Herretrimmen, Dametrimmen,Eldretrimmen og Badminton Kr 400 Medlemskontigenten  og treningsavgift må være betalt for å delta på  akrivitetene våre. Kontingent 2020...

Fortsetter ikke leieforhold på Sandnes stadion

Fortsetter ikke leieforhold på Sandnes stadion

– Men ingen i Trauma-drakt skal vises bort, slår klubblederen i Tromøy IL fast.I september går en tiårig avtale mellom Trauma og Østre Tromøy trim og idrettsklubb, nå Tromøy IL, ut. Da banen ble bygget for ti år siden mottok idrettsklubben 250.000 kroner mot å gi...