Utlånsbua 

Bua inneholder masse idrettsmateriell til bruk for våre aktivitetstilbud og til glede for lokalmiljøet ellers.
Sandnes skole har også tilbudet i bruk ukentlig
Alle voksne med ønske om å tilby bruk av dette utover idrettslagets etablerte tilbud, er hjertelig velkomne til å ta i bruk dette.

 

Bua er låst.

Egen nøkkel kan man få ved å kontakte styreleder på tlf 92203051