Saksliste årsmøtet

arsmotedokument-2024-endeligLast ned Vedlagt! Organisasjonsplanen ligger som eget dokument på hjemmeside, føres som egen sak. Pizza og kake etter møtet! Vi gleder oss til å se dere! Styret

Årsmøtedokument

Valgkomiteens innstilling: Da er valgkomiteen klar til å innstille følgende i styret til Tromøy IL 2022. Leder Runar Edvardsen  Nestleder Birger Lassesen  Kasserer Eivind Pedersen  Sekretær Monika Ramsdal Medlem 1 Tord B. Thorsen  Medlem 2 Ide...

Årsmøte 2022

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022 Onsdag 16.mars KL. 18. Dybdalsveien 49 PÅ KLUBBHUSET SANDNES STADION SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ÅRSMØTE MÅ VÆRE STYRET I HENDE INNEN 9.MARS. DET SAMME GJELDER INNSTILLING TIL HEDERSPRIS ELLER ÆRESMEDLEMSKAP SAKSDOKUMENTER BLIR...

Årsmøteprotokoll

Vi takker for fremmøte på årsmøtet. Ihht. sak 13 har styret her tatt grep og kan presentere Monika Ramsdal som ny sekretær ut året. Vi er veldig glade for å ha en slik ressurs med på laget! Protokoll-arsmotet-20.05.21Last ned Valgkomite består som...

Gjennomføring av årsmøtet

Hei alle medlemmer. Gjennomføring av årsmøtet blir på klubbhuset, men annerledes og mer tilpasset enn tidligere år. Påmelding må skje på mail ([email protected]) eller telefon ved sms til 922 03 051. Fullt navn i påmelding. Nummerering av oppmøtte og tilsvarende...

Årsmøteberetning

Vedlagt innlegg finner dere årsberetning 2021 før årsmøtet. Gjennomføringen av årsmøte kommer informasjon om i nytt innlegg. Styret. PDF-arsmoteberetning-revisjonLast ned