Utleie:

Kontakt Runar Edvardsen 922 03 051

eller Birger Lassesen 913 66 943

 

All leie er inkludert vask, etter styrevedtak for 2022. 

Leie vil vanligvis gjelde fra kl 14-14, med mindre annet avtales.

Utleiepriser pr døgn, inkludert vask:

 • Barneselskap:                                  1250 medlem, 1550 ikke medlem
 • Utleie mandag-torsdag:                 1550 medlem, 2050 ikke medlem
 • Lag/foreningers arrangementer: 1550 pr døgn (helger lik medlempris)
 • Leie fredag-søndag:                        2550 medlem, 3550,- ikke medlem.

Sponsorer og sponsor-kontakter:   50% av alle priser oppgitt.

 

Husregler:

Ved evnt. skadeverk på lokale eller inventar/ utstyr

holdes leietaker ansvarlig for skadene, og skader må erstattes fullt ut.

Leietaker er orientert om at det er røykeforbud innendørs og på veranda mot banen.

Det er kun tillat å røyke på stor ende terrasse (mot ridebanen).

Dersom det trengs ekstra vask utover det normale etter leien vil leietaker bli belastet med tilbakeholdelse av depositum.

 

 • LEIETAKER SKAL VÆRE OVER 25 ÅR OG VÆRE TILSTEDET HELE TIDEN OG STÅR ANSVARLIG FOR BRUKEN.
 • LOKALET SKAL VÆRE I SAMME STAND NÅR DERE REISER SOM DA DERE KOM.
 • RØYKING ER IKKE TILLATT I LOKALET. RØYKING ER KUN TILLATT PÅ TERASSEN MOT HESTEBANEN.
 • HØY MUSIKK SOM KAN FORSTYRRE NABOENE SKAL IKKE SPILLES SEN KVELD/NATT Å IKKE SENERE ENN KL 0200.
 • OPPVASKMASKINEN SKAL VÆRE TØMT OG SLÅTT AV, VIFTE OVER OPPVASK / STEIKOVN MÅ SLÅES AV TV KANNER FOR KAFFE MÅ TØMMES OG RENGJØRES
 • BORDENE OG STOLENE SKAL VÆRE RENGJORT FØR DE SETTES PÅ PLASS.
 • GULVENE SKAL VÆRE RENGJORTE
 • SØPPEL MÅ TAS MED HJEM. SØPPEL, KNUST GLASS, SNEIPER OG LIGNENDE MÅ RYDDES OPP UTE
 • DERSOM DET KNUSES NOE ELLER ØDELEGGES NOE MÅ DET GIES BESKJED OM DETTE.
 • DET MÅ IKKE FJERNES NOE INNVENTAR / UTSTYR FRA LOKALET / KJØKKEN. DET ER IKKE TILLAT Å LÅNE NOE MED HJEM.
 • SE TIL AT DØRER OG VINDUER ER LUKKET / LÅST FØR DU FORLATER LOKALET.
 • LEIETAKER ER ANSVARLIG FOR NØKKEL / ALARM
 • NÅR LOKALET FORLATES SKAL DØREN LÅSES
 • ALT LYS (IKKE UTE) SKAL VÆRE SLÅTT AV