Barneidrett

Hver onsdag fra 17:00 til 18:00 i Sandnes Gymsal.
Vi har også en hjemmeside på facebook som heter: ØTTIK Barneidretten. Informasjon kommer også på denne siden.

 

 

Leder

Runar Edvardsen

92203051

Medlem

Gry Edvardsen

97620606