Lysløype

Parker ved Sandnes skole.
På motsatt side av veien starter den 1,8 km lange løypa, som driftes av Østre Tromøy Trim og idrettsklubb.
Løypen er brukt av mange turgåere, og har forgreninger inn mot et større nettverk av skogsstier som leder til de fleste stedene øst på Tromøy. Den er et knutepunkt for ikke-motorisert fremkommelighet i lokalmiljøet.
Om vinteren når det er nok snø, er løypa ideell for barn som holder på å lære seg å gå på ski.
Vi bruker ATV til vedlikehold av løype og snøscooter til å kjøre skispor til glede for interesserte.
Vi har også en ski-bu stående ved rundløypens startpunkt. Denne bruker vi til utstyr for skiarrangement og til kiosk i skisesongen.
Lysløypen ble sist restaurert i 2021, da nytt underlag og grøfting/drenering ble forsterket.