Vi takker for fremmøte på årsmøtet.

Ihht. sak 13 har styret her tatt grep og kan presentere Monika Ramsdal som ny sekretær ut året. Vi er veldig glade for å ha en slik ressurs med på laget!

Valgkomite består som tidligere.