Årsmøtedokument

https://tromoy-il.no/wp-content/uploads/2022/03/Arsmotedokument-2022-Tromoy-IL.pdf Vi håper alle å se alle med hjerte for idrettslaget og lokalmiljøet Bevertning etter møte. Vi gleder oss. Styret....

Årsmøte 2022

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022 Onsdag 16.mars KL. 18. Dybdalsveien 49 PÅ KLUBBHUSET SANDNES STADION SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ÅRSMØTE MÅ VÆRE STYRET I HENDE INNEN 9.MARS. DET SAMME GJELDER INNSTILLING TIL HEDERSPRIS ELLER ÆRESMEDLEMSKAP SAKSDOKUMENTER BLIR...

Årsmøteprotokoll

Vi takker for fremmøte på årsmøtet. Ihht. sak 13 har styret her tatt grep og kan presentere Monika Ramsdal som ny sekretær ut året. Vi er veldig glade for å ha en slik ressurs med på laget! Protokoll-arsmotet-20.05.21Last ned Valgkomite består som...

Gjennomføring av årsmøtet

Hei alle medlemmer. Gjennomføring av årsmøtet blir på klubbhuset, men annerledes og mer tilpasset enn tidligere år. Påmelding må skje på mail ([email protected]) eller telefon ved sms til 922 03 051. Fullt navn i påmelding. Nummerering av oppmøtte og tilsvarende...