Meld deg inn her: En inngang til alt! – Min idrett

Ved å bli medlem hos Tromøy IL er du med og støtter opp om et attraktivt og samlende lokalmiljø.

-Lysløypa driftes av Tromøy IL og er til glede for alle.  På vinteren kjøres det skispor dersom forholdene er til stede.

-Vi har en flott klatrepark og kunstgressbane i området.

-«Bua» er et tilbud hvor man kan låne utstyr når man måtte ønske det. Her er ulikt sportsutstyr som blant annet baller, kjegler, sparkesykler og portabel basketballbane. For å få tilgang her kan man registrere seg og få egen nøkkel. 

-Klubbhuset er tilgjengelig for utleie, og som klubbmedlem får man leie til redusert pris.

-Klubben arrangerer vår og høst-basar, Nissemarsj før jul og Tromøylekene før sommeren for alle i lokalmiljøet. 

-Det er foreldrestyrte treningsgrupper for barn fra barnehagealder og oppover. Fellestrening er med å skape bedre klassemiljø og samhold, og er med å lære barna glede ved bevegelse og sosiale ferdigheter. Som registrerte medlemmer dekkes deltagelse på cup/turneringer, og de er de dekket av forsikring under den organiserte treningen.

 *Ønsker du å bidra på eksisterende treningstilbud, eller har gode ideer om noe nytt? Ta gjerne kontakt med oss på Tlf: 92203051

Medlemsprisen er lik for alle aktive medlemmer, men du har og mulighet til å være støttemedlem, og med det hjelpe oss å holde tilbudet i nærområdet tilgjengelig for oss alle.

Aktive medlemmer        900,- pr år

Ikke aktive medlemmer (støttemedlemmer)     300,- pr år

Trimrom deltakelse        1000 pr år

  • Fritidskassa er et tilbud om økonomisk støtte til barn og unge bosatt i Arendal kommune som lever i familier med periodevis eller langvarig vanskelig økonomi. Formålet med fritidskassa er å legge til rette for at alle barn og unge, gjennom å delta på fritidsaktiviteter, skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Fritidskassa – Arendal kommune 

 

Klubbens medlemsansvarlig: Bjørn Lien 918 83 252

Ønsker du å bli medlem i Tromøy IL så meld deg inn her:     En inngang til alt! – Min idrett