INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022

Onsdag 16.mars KL. 18.

Dybdalsveien 49

PÅ KLUBBHUSET SANDNES STADION

SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ÅRSMØTE MÅ VÆRE STYRET I HENDE INNEN 9.MARS.

DET SAMME GJELDER INNSTILLING TIL HEDERSPRIS ELLER ÆRESMEDLEMSKAP

SAKSDOKUMENTER BLIR TILGJENGELIGE EN UKE FØR PÅ VÅR HJEMMESIDE: TROMOY-IL.NO

VELKOMMEN!

STYRET