Kontakt leder Runar Edvardsen 922 03 051

eller nestleder Birger Lassesen 913 66 943