ONSDAG 17.MARS KL. 19.

PÅ KLUBBHUSET SANDNES STADION

SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ÅRSMØTE MÅ VÆRE STYRET I HENDE INNEN 3.MARS.

DET SAMME GJELDER INNSTILLING TIL ÆRESMEDLEMSKAP

SAKSDOKUMENTER BLIR TILGJENGELIGE EN UKE FØR PÅ VÅR HJEMMESIDE: TROMOY-IL.NO

VELKOMMEN!

STYRET