INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021

Torsdag 20-mai KL. 19. Dybdalsveien 49

PÅ KLUBBHUSET SANDNES STADION

SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ÅRSMØTE MÅ VÆRE STYRET I HENDE INNEN 13.MAI.

DET SAMME GJELDER INNSTILLING TIL HEDERSPRIS ELLER ÆRESMEDLEMSKAP

SAKSDOKUMENTER BLIR TILGJENGELIGE EN UKE FØR PÅ VÅR HJEMMESIDE: TROMOY-IL.NO

VELKOMMEN!

STYRET