Skigruppa

  • Organiserer skitrening i ØTTIK
  • Har rulleski til utlån (fra kl 16:00)
  • Trener mandag kl 18:00

Kontaktperson & trener

  • Tara Helena Örbak-Haugenes, kan nåes på – 938 59 764