Fotball  kr 600

Håndball  kr 600

Treningsrom  kr 800

Allidrett, Ski, Herretrimmen,

Dametrimmen,Eldretrimmen og

Badminton

Kr 400

Medlemskontigenten  og treningsavgift

må være betalt for å delta på

 akrivitetene våre.

Kontingent 2020

Pensjonister og barn u/16 år: 400 kr

Enkeltmedlemskap:                500 kr

Familiemedlemskap:               850 kr   ?????

v/familiemedlemskap må minst 1 foresatt være registrert sammen med barnene.

Støttemedlemskap opphører.

Det kan hende vi ikke kan videreføre Familiemedlemsskap

Vi venter på mer info fra Norges Idrettsforbund når det gjelder dette .

TROMØY IL