Saker som skal tas opp er godkjenning av organisasjonsplan og ny lov norm. Årsmeldinger mm. Valg.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende innen 18 feb. Saksdokumenter blir tilgjengelig på vår hjemmeside en uke før årsmøte. etter årsmøte blir det mat og kaffe